Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức; Học bổng
Học bổng ACCA Futurist 2020 của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA)

Đồng hành với công cuộc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực tài chính kế toán, chương trình Học bổng ACCA Futurist 2020 của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) tại Việt Nam chính thức ra mắt vào tháng 10/2020 nhằm xây dựng nguồn nhân lực có khả năng thích ứng cao đối với sự thay đổi và biến động như trong thời gian Covid-19 hiện nay.

Thông tin về học bổng:
Học bổng ACCA Futurist 2020 bao gồm 2 loại học bổng: Học bổng FIA - Nền tảng Kế toán và Học bổng ACCA
+ 20 học bổng toàn phần
+ 10 học bổng bán phần
(Bao gồm: phí đăng ký ban đầu, phí thường niên năm đầu tiên và phí thi các môn đầu trong chương trình FIA và ACCA)


Quy trình ứng tuyển sinh viên xem tại đây.

Thông tin liên hệ và website của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) tại Việt Nam tại đây.