Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức; Tiếp cận thực tiễn; Kỹ năng nghề nghiệp
Hội thảo GEN Z: TỰ TIN VÀ BỨT PHÁ TRONG NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Khoa Kế toán  Kiểm toán, Khoa Đào tạo đặc biệt Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh (OU) phối hợp cùng Smart Train  Đối tác đào tạo ACCA được cấp quyền chính thức từ năm 2010, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA và Công ty Kiểm toán Mazars Việt Nam đồng tổ chức buổi hội thảo hướng nghiệp trực tuyến với thông tin như sau:

  • Chủ đề: GEN Z: TỰ TIN VÀ BỨT PHÁ TRONG NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
  • Thời gian dự kiến: 19:00 – 20:30 Thứ Ba 6/12/2022
  • Hình thức tham dự: Trực tuyến - Miễn phí (nền tảng Zoom - link tham dự https://us02web.zoom.us/j/81094315440)

Thời hạn đăng ký 15h00 Thứ Hai, 5/12/2022
Chi tiết và link đăng ký sinh viên xem
 tại đây