Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
V/v đóng học phí và các dịch vụ khác từ HK2 NH 22-23
Phòng Quản lý đào tạo gửi sinh viên Thông báo về việc đóng học phí và phí dịch vụ khác kèm các hướng dẫn đóng học phí qua kênh ứng dụng dưới đây:
- Ngân hàng BIDV 
hướng dẫn tại đây
- Ngân hàng VietcomBank hướng dẫn tại đây,
- Ngân hàng Agribank hướng dẫn
 tại đây
- Ứng dụng Viettel Pay hướng dẫn theo link: https://www.youtube.com/watch?v=CdfxR6S8ZXM