Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học bổng
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HK2 NH 2018-2019

Sinh viên theo dõi Tại đây


_Thời hạn phản hồi, giải đáp thắc mắc: đến hết 17h00 thứ 5 ngày 10/10/2019
_Liên hệ giải quyết qua fanpage Khoa ĐTĐB hoặc email về chuyên viên phụ trách học bổng: toan.td@ou.edu.vn