Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học bổng
V/v tổ chức trao học bổng Nâng bước tương lai dành cho sinh viên tỉnh Khánh Hòa (Đợt 2)

  

Căn cứ công văn số 06-2019/CV-DNVN, ngày 18/9/2019 về việc tổ chức trao học bổng Nâng bước tương lai dành cho sinh viên tỉnh Khánh Hòa (Đợt 2).

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tổ chức trao học bổng Nâng bước tương lai cho sinh viên tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể như sau:

        1. Điều kiện được xét cấp học bổng:
            -   Sinh viên thường trú tại Khánh Hòa, đang theo học Trường Đại học Mở Tp.HCM.

            -  Có hoàn cảnh khó khăn.

        2. Mức học bổng: Mỗi suất trị giá 3.000.000 đồng.

        3. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng:
            -   Bảng tóm tắt thành tích học tập hoặc điểm thi (SV năm 1) có xác nhận của Trường.
            -   Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của địa phương nơi sinh viên cư ngụ.

              -   Mẫu đơn học bổng tải tại đây.

        4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 8/10/2019 đến ngày 15/10/2019 tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 003) số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

        5. Lễ trao học bổng: Dự kiến trong tháng 10/2019.
        Trân trọng./.


 
                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                           Nguyễn Ngọc Anh