Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Cố vấn học tập
LỊCH HẸN GẶP CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP KHÓA 2011, 2012, 2013

Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo lịch hẹn gặp cố vấn học tập các lớp khóa 2011, 2012, 2013. Sinh viên vui lòng bấm vào link bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng,

dangkihop-CVHT.xlsx