Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
[THÔNG BÁO] Mở khóa MSSV Học kỳ 3 năm học 2022-2023
Để chuẩn bị cho công tác đăng ký môn học trực tuyến Học kỳ 3 năm học 2022-2023, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về việc mở khóa MSSV, cụ thể như sau:

Thời gian: từ 22/03/2023 đến hết 21/04/2023.
Địa điểm: Bộ phận tiếp SV - phòng 005 cơ sở Võ Văn Tần.
Lưu ý: Không nhận đơn mở MSSV qua email.

Sinh viên kiểm tra tình trạng khóa MSSV Học kỳ 3 năm học 2022-2023 trên website tienichsv.ou.edu.vn chọn xem Tình trạng khóa mã sinh viên và liên hệ đúng quy định để thực hiện mở khóa MSSV.

Sinh viên xem thông báo chi tiết trong link đính kèm.
https://drive.google.com/file/d/1TRJxVuvSpezJdjlCeBtdntkvffhYMLVU/view