Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
[THÔNG BÁO] LỊCH TẬP HUẤN CHO SINH VIÊN THAM GIA ĐỀ ÁN TRỢ LÝ GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2022 - 2023
[THÔNG BÁO] LỊCH TẬP HUẤN CHO SINH VIÊN THAM GIA ĐỀ ÁN TRỢ LÝ GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2022 - 2023

Sinh viên xem lịch tập huấn ở link đính kèm và sắp xếp tham gia đầy đủ.
https://docs.google.com/document/d/1fdVLmeaZSXZkpAylW2kRckiOV9C19ffl/edit