Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
NGÂN HÀNG SCB - CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH 1STEP 2022
Chương trình thực tập sinh 1STEP là một trong những chiến lược dài hạn về việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực của SCB nhằm xây dựng đội ngũ lĩnh vực Tài chính - ngân hàng đầy tiềm năng trong tương lai thông qua lộ trình phát triển đầy thú vị, nhiều thách thức và trong thời gian nhanh nhất.

Thông qua chương trình này, các bạn sinh viên sẽ có cái nhìn tổng quan cũng như hiểu biết sâu sắc nhất về môi trường làm việc của ngành, tăng cường sự nhạy bén thông qua các khoá đào tạo cũng như cách thức công ty và các phòng ban đang vận hành để đạt được các mục tiêu của tổ chức. 

Chương trình thực tập sinh 1STEP xin gửi đến các bạn sinh viên những thông tin sau:
  • Thời gian: 16/9 - 30/9/2022 
  • Thông tin chi tiết và ứng tuyển: Link
  • Fanpage chính thức: Link 
  • Nội dung, hình ảnh bài đăng truyền thông: Link
Các bạn sinh viên quan tâm về chương trình vui lòng liên hệ qua các đường link.