Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Giao lưu doanh nghiệp; Tiếp cận thực tiễn
TUYỂN SINH VIÊN THAM GIA GIAO LƯU VỚI SINH VIÊN ĐH LOYOLA CHICAGO ( TỪ NGÀY 22/8/2014- 7/12/2014)

            Phòng Công tác sinh viên thông báo tuyển sinh viên tham gia giao lưu với sinh viên đại học Loyola Chicago từ ngày 22/8/2014- 7/12/2014.

            Sinh viên vui lòng click vào link bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết.

            Trân trọng,

25-7-2014_205CTSV_TUYỂN SV THAM GIA GIAO LUU VOI SV DH LOYOLA-CHICAGO.pdf