Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Đề tài NCKH Sinh viên năm học 2015 - 2016

STT

TÊN ĐỀ TÀI

NHÓM TRƯỞNG

THÀNH VIÊN 1

THÀNH VIÊN 2

GVHD

KẾT QUẢ

1

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm bỉm, tả giấy trẻ em tại thị trường TP.HCM

Hồ Thị My: 1354022188

Nguyễn Huỳnh Phương Vy: 1254020330

Phạm Lan Anh: 1354022147

TS. Nguyễn Văn Sơn

Giải Nhì cấp Trường

2

Giải pháp đảy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

Hồ Sỹ Nhật Tân: 1354022209

Nguyễn thị Vân Tú: 1354022239

Lã Xuân Thiện: 1354022213

TS. Nguyễn Văn Sơn

Giải Ba cấp Trường