Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đội ngũ quản lý

1.   BAN CHỦ NHIỆM KHOA

     

PGS.TS. LÊ THANH TÙNG

Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa

Email: tung.lt@ou.edu.vn


2.   BỘ PHẬN VĂN PHÒNG


CN. PHẠM THỊ BÍCH

Trợ lý giáo vụ

Email: bich.pt@ou.edu.vn

ThS. NGUYỄN THÀNH HÓA

Trợ lý sinh viên

Email: hoa.nthanh@ou.edu.vn

3.   LIÊN HỆ VĂN PHÒNG KHOA

-        Phòng 603 (Lầu 6), Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

-        Địa chỉ: số 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

-        Điện thoại: (028) 3838.6615 Email: khoa.ktqlc@ou.edu.vn

  Facebook: sinhvienkhoakinhtevaquanlycongou