Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đội ngũ giảng viên

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

GS.TS. NGUYỄN MINH HÀ
Email: ha.nm@ou.edu.vn

PGS.TS. LÊ BẢO LÂM
Email: lam.lb@ou.edu.vn

 

PGS.TS. NGUYỄN THUẤN
Email: thuan.n@ou.edu.vn

TS. TÔ THỊ KIM HỒNG
Email: hong.ttk@ou.edu.vn

 

TS. LÊ HỒ PHONG LINH
Email: linh.htp@ou.edu.vn

TS. LÊ THỊ THANH LOAN
Email: thanhloanle@gmail.com

 PGS. TS. LÊ THANH TÙNG

TS. LÊ THÁI THƯỜNG QUÂN
Email: quan.ltt@ou.edu.vn

 

TS. NGUYỄN LÊ HOÀNG THỤY TỐ QUYÊN
Email: quyen.nlhtt@ou.edu.vn

TS. NGUYỄN VĂN SƠN
Email: son.nv@ou.edu.vn

 

ThS. HUỲNH ĐẶNG BÍCH VY
Email: vy.hdb@ou.edu.vn 

ThS. QUAN MINH QUỐC BÌNH
Email: binh.qmq@ou.edu.vn

 

ThS. MAI HOÀNG CHƯƠNG
Email: chuong.mh@ou.edu.vn

ThS. NGUYỄN THỊ PHÚC DOANG
Email: doang.ntp@ou.edu.vn

 

ThS. LÊ THỊ KIM DUNG
Email: dung.ltk@ou.edu.vn

ThS. NUYỄN MINH ĐỖI
Email: doi.nm@ou.edu.vn

 

ThS. TỐNG HỒNG LAM
Email: lam.th@ou.edu.vn

ThS. DƯƠNG TIẾN HÀ MY
Email: my.dth@ou.edu.vn

 

ThS. NGUYỄN THÀNH NHÂN
Email: nhan.nt@ou.edu.vn

ThS. PHẠM MINH THIÊN PHƯỚC
Email: phuoc.pmt@ou.edu.vn

 

ThS. LƯƠNG DUY QUANG
Email: quang.ld@ou.edu.vn

ThS. BÙI ANH SƠN
Email: son.ba@ou.edu.vn

 

ThS. PHẠM THỊ NGỌC SƯƠNG
Email: suong.ptn@ou.edu.vn

ThS. LÊ CÔNG TÂM
Email: tam.lc@ou.edu.vn

 

ThS. ĐẶNG VĂN THANH
Email: thanh.dv@ou.edu.vn

ThS. DOÃN THỊ THANH THỦY
Email: thuy.dtt@ou.edu.vn

 

TS. PHẠM QUANG ANH THƯ
Email: thu.pqa@ou.edu.vn

ThS. HỒ HỮU TRÍ
Email: tri.hh@ou.edu.vn

 

 

TS. NGUYỄN TRÀ MY
Email: my.ngt@ou.edu.vn

TS. LÊ KIÊN
Email: kien.le@ou.edu.vn