Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đội ngũ giảng viên

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

GS.TS. NGUYỄN MINH HÀ
Email: ha.nm@ou.edu.vn

PGS.TS. LÊ BẢO LÂM
Email: lam.lb@ou.edu.vn

 

PGS.TS. NGUYỄN THUẤN
Email: thuan.n@ou.edu.vn

PGS. TS. LÊ THANH TÙNG
Email: tung.lt@ou.edu.vn

 


TS. LÊ HỒ PHONG LINH
Email: linh.htp@ou.edu.vn


TS. TRẦN ANH TUẤN

Email: 
proftrantuan@gmail.com

 TS. LÊ THÁI THƯỜNG QUÂN
Email: quan.ltt@ou.edu.vnTS. VÕ SỸ
Email: sy.v@ou.edu.vn


TS. TRƯƠNG NGỌC HẢO
Email: hao.tn@ou.edu.vn

 


ThS. ĐẶNG VĂN THANH
Email: thanh.dv@ou.edu.vn

ThS. BÙI ANH SƠN
Email: son.ba@ou.edu.vn

 

ThS. HUỲNH ĐẶNG BÍCH VY
Email: vy.hdb@ou.edu.vn 

ThS. ĐOÀN BẢO SƠN
Email: son.db@ou.edu.vn

 

ThS. MAI HOÀNG CHƯƠNG
Email: chuong.mh@ou.edu.vn

ThS. NGUYỄN THỊ PHÚC DOANG
Email: doang.ntp@ou.edu.vn

 

ThS. LÊ THỊ KIM DUNG
Email: dung.ltk@ou.edu.vn

ThS. NGUYỄN MINH ĐỖI
Email: doi.nm@ou.edu.vn

 

ThS. TỐNG HỒNG LAM
Email: lam.th@ou.edu.vn

ThS. DƯƠNG TIẾN HÀ MY
Email: my.dth@ou.edu.vn

 

ThS. NGUYỄN THÀNH NHÂN
Email: nhan.nt@ou.edu.vn

ThS. PHẠM MINH THIÊN PHƯỚC
Email: phuoc.pmt@ou.edu.vn

 ThS. LÊ VĂN PHONG
Email: phong.lv@ou.edu.vn

ThS. PHẠM NĂNG THẮNG
Email: thang.pn@ou.edu.vn

 

ThS. PHẠM THỊ NGỌC SƯƠNG
Email: suong.ptn@ou.edu.vn

ThS. LÊ CÔNG TÂM
Email: tam.lc@ou.edu.vn

 


ThS. NGUYỄN THÀNH CÔNG
Email: cong.ngt@ou.edu.vn


ThS. HỒ HỮU TRÍ
Email: tri.hh@ou.edu.vn

 ThS. TRẦN TUẤN NGỌC
Email: ngoc.tt@ou.edu.vn

ThS. NGUYỄN MINH NHỰT
Email: nhut.nm@ou.edu.vn

 


 

ThS. CAO HỒNG MINH
Email: minh.ch@ou.edu.vn

ThS. ĐOÀN THỊ THỦY
Email: thuy.dt@ou.edu.vn

 

ThS. HỒ THANH TRÚC
Email: truc.hth@ou.edu.vn