Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Đề tài NCKH Sinh viên năm học 2018 - 2019

TT

TÊN ĐỀ TÀI

NHÓM TRƯỞNG

THÀNH VIÊN 1

THÀNH VIÊN 2

THÀNH VIÊN 3

GVHD

KẾT QUẢ

1

Đánh giá mức độ hài lòng về nhà ở của người dân nhập cư tại TP. HCM

Phan Thị Quỳnh Trang: 1554020085

Hồ Thị Kim Hiếu: 1554020027

 

 

ThS. Nguyễn Thị Phúc Doang;

ThS. Phạm Minh Thiên Phước

Giải Nhì cấp trường

2

Tác động của sự phát triển logistics đến tăng trưởng kinh tế tại các nước ASEAN

Lê Viết Mạnh: 1554020048

Nguyễn Bùi Bá Ngọc: 1554020053

 

 

ThS. Võ Thị Ngọc Trinh

Giải Khuyến khích cấp Bộ;

Giải Nhất cấp trường

3

Các yếu tố ảnh hưởng đến FDI trong bối cảnh hội nhập kinh tế - Trường hợp 11 nước Đông Nam Á

Phạm Huỳnh Thanh Trúc: 1654020243

Nguyễn Thảo Uyên: 1654020256

Đặng Thị Ngọc Trâm: 1654020226

 

ThS. Võ Thị Ngọc Trinh

Giải Nhất cấp trường

4

Sự thần kỳ Đông Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Nguyễn Huỳnh Mai Trâm: 1654020228

Trần Thị Thùy Dung: 1654020029

Nguyễn Hoàng Yến:

1654020271

 

TS. Phạm Đình Long

Giải Nhất cấp trường

5

Đánh giá ảnh hưởng của ngập lụt đến chất lượng đời sống của người dân TP.HCM

Trần Thị Thu Hà: 1554020019

Nguyễn Thị Đoàn Dương: 1554020012

Nguyễn Hải Phú: 1554020059

Mai Văn Đức: 1554020017

 

ThS. Nguyễn Thị Phúc Doang;

ThS. Phạm Minh Thiên Phước

Giải Ba cấp trường

6

Fintech – Cơ hội và thách thức cho các ngân hàng

Nguyễn Huỳnh Mai Trâm: 1654020228

 

 

 

TS. Phạm Đình Long

Giải Nhất cấp trường