Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Đề tài NCKH Sinh viên năm học 2019 - 2020

STT

TÊN ĐỀ TÀI

NHÓM TRƯỞNG

THÀNH VIÊN 1

THÀNH VIÊN 2

GVHD

KẾT QUẢ

1

Thiết lập mô hình dự báo cho Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Huỳnh Mai Trâm: 1654020228

 

 

TS. Phạm Đình Long

Giải Nhì cấp trường

2

Các yếu tố ảnh hưởng đến FDI trong bối cảnh hội nhập kinh tế - Trường hợp các nước Đông Nam Á

Phạm Huỳnh Thanh Trúc: 1654020243

Nguyễn Thảo Uyên: 1654020256

Đặng Thị Ngọc Trâm: 1654020226

ThS. Võ Thị Ngọc Trinh

Giải Ba

Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ V - Năm 2020