Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Đề tài NCKH Sinh viên năm học 2020 - 2021 (kết quả cấp Trường)

STT

TÊN ĐỀ TÀI

TRƯỞNG NHÓM

THÀNH VIÊN

GVHD

KẾT QUẢ

1

Tác động của du lịch đến bất bình đẳng và giảm nghèo tại các quốc gia đang phát triển

Lý Thị Khánh Linh: 1854020081

Nguyễn Thị Diễm My: 1854020095;

Nguyễn Thị Linh Đa: 1854020025;

Lưu Thị Mỹ Linh: 1854020080

PGS.TS. Lê Thanh Tùng

Giải Nhất cấp Trường

2

Nghèo đa chiều giữa các nhóm dân tộc tại Việt Nam

Nguyễn Hoài Nam: 1854020097

Nguyễn Thị Ánh Đăng: 1854020028;

Trương Ái Như: 1854020122;

Bùi Thị Trà My: 1954020097

TS. Phạm Quang Anh Thư

Giải Nhất cấp Trường

3

Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến bất bình đẳng tại các quốc gia đang phát triển

Nguyễn Thanh Hiệp: 1854020053

Trang Thành Công: 1854020011;

Lê Thị Mỹ Hạnh: 1854020044;

Võ Thị Hà My: 1854020096

PGS.TS. Lê Thanh Tùng

Giải Nhất cấp Trường

4

Đánh giá về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của lao động qua đào tạo đại học khu vực TP.HCM

Hà Ngọc Châu Trâm: 1754020151

Vũ Thị Oanh: 1754020096;

Trần Trấn Mãn: 1754020072

ThS. Dương Tiến Hà My

Giải Nhì cấp Trường

5

Nghiên cứu đánh giá tác động của việc tăng thuế bảo vệ môi trường đến hành vi tiêu dùng túi ni lông tại TP. HCM

Ngô Phạm Yến Nhi: 1854020112

Nguyễn Thị Giang: 1854020034;

Diệp Thanh Hồng: 1854020055;

Phan Trúc Quỳnh: 1854020144

ThS. Tống Hồng Lam

Giải Nhì cấp Trường

6

Đặc điểm kinh tế xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân khu Mả Lạng – TP. HCM: Nghiên cứu tình huống Covid và khu ổ chuột

Nguyễn Thị Mỹ Huệ: 1754020042

Ngô Thị Thanh Thúy: 1857050107;

Trần Thị Thanh Huyền: 1854020058

ThS. Nguyễn Thị Phúc Doang

ThS. Phạm Minh Thiên Phước

Giải Khuyến khích cấp trường