Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Đề tài NCKH Sinh viên năm học 2020 - 2021 được phê duyệt thực hiện cấp Trường

STT

TÊN ĐỀ TÀI

TRƯỞNG NHÓM

THÀNH VIÊN

GVHD

1

Đánh giá của doanh nghiệp về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của lao động qua đào tạo đại học khu vực TP Hồ Chí Minh

Hà Ngọc Châu Trâm: 1754020151

Vũ Thị Oanh: 1754020096;

Trần Trấn Mãn: 1754020072

ThS. Dương Tiến Hà My

2

Nghiên cứu đánh giá tác động của việc tăng thuế bảo vệ môi trường đến hành vi tiêu dùng túi ni lông tại TP. HCM

Ngô Phạm Yến Nhi: 1854020112

Nguyễn Thị Giang: 1854020034;

Diệp Thanh Hồng: 1854020055;

Phan Trúc Quỳnh: 1854020144

ThS. Tống Hồng Lam

3

Tác động của du lịch đến bất bình đẳng và giảm nghèo tại các quốc gia đang phát triển

Lý Thị Khánh Linh: 1854020081

Nguyễn Thị Diễm My: 1854020095;

Nguyễn Thị Linh Đa: 1854020025;

Lưu Thị Mỹ Linh: 1854020080

PGS.TS. Lê Thanh Tùng

4

So sánh tình trạng nghèo đa chiều của DTTS với dân tộc Kinh

Nguyễn Hoài Nam: 1854020097

Nguyễn Thị Ánh Đăng: 1854020028;

Trương Ái Như: 1854020122;

Bùi Thị Trà My: 1954020097

ThS. Phạm Quang Anh Thư

5

Tác động của vốn đầu tư nước ngoài đến bất bình đẳng tại các quốc gia đang phát triển

Nguyễn Thanh Hiệp: 1854020053

Trang Thành Công: 1854020011;

Lê Thị Mỹ Hạnh: 1854020044;

Võ Thị Hà My: 1854020096

PGS.TS. Lê Thanh Tùng

6

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của người dân khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Phạm Thi Nhân: 1854020110

Nguyễn Thị Chung: 1854020010;

Dương Ngọc Ánh Cúc: 1854020012;

Nguyễn Ánh Nhi: 1854020113

ThS. Nguyễn Thị Phúc Doang

7

Đặc điểm kinh tế xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân khu Mả Lạng – TP. HCM

Nguyễn Thị Mỹ Huệ: 1754020042

Ngô Thị Thanh Thúy: 1857050107;

Lâm Đăng Huy: 1854020056;

Trần Thị Thanh Huyền: 1854020058

ThS. Nguyễn Thị Phúc Doang

ThS. Phạm Minh Thiên Phước