Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Đề tài NCKH Sinh viên năm học 2021 - 2022 (kết quả cấp Trường)

TT

Tên đề tài

Danh sách sinh viên thực hiện

GV hướng dẫn

Kết quả

1

Nghèo tiền tệ và phi tiền tệ - Phân tích đa chiều và theo thời gian

Nguyễn Hoài Nam – 1854020097;

Bùi Thị Trà My – 1954022097;

Trần Lê Hoài Thương – 1954022189;

Nguyễn Thùy Linh - 1954022087

TS. Phạm Quang Anh Thư

Giải Nhất

2

Ước lượng đường cong Phillips cho Việt Nam và hàm ý cho công tác điều hành chính sách vĩ mô

Phạm Thị Bích – 1954022019;

Lê Thị Phương Anh – 1954022002;

Nguyễn Bằng Khánh – 1954022078

PGS.TS Lê Thanh Tùng

Giải Nhất

3

Ảnh hưởng của biến đổi nhiệt độ đến thu nhập của nông hộ Việt Nam

Bùi Thị Trà My – 1954022097;

Nguyễn Hoài Nam – 1854020097;

Đặng Nguyễn Thu Thủy – 1954022182

TS. Lê Kiên

Giải Nhất

4

Mối liên hệ giữa nhiệt độ và sức khỏe trẻ sơ sinh

Đỗ Nguyễn Nhã Uyên – 1954022215;

Trần Thị Mỹ Hạnh – 1954022052;

Nguyễn Mai Thy – 1854022190;

Lê Văn Thoại – 1954022176

TS. Lê Kiên

Giải Nhì

5

Phân tích các yếu tố tác động đến kinh tế ngầm ở Việt Nam

Trần Huyền Yến Nhi – 1954022127;

Phạm Thị Quỳnh Như – 1954022135;

Nguyễn Đoàn Minh Thu – 1954022178;

Mai Văn Thắng – 1954022171

ThS. Dương Tiến Hà My

Giải Nhì

6

Tác động của Covid-19 đến hành vi tiêu dùng của người dân ở TP.HCM

Trình Thị Thắm – 1954022169;

Nguyễn Đặng Ý Như – 1954022133;

Nguyễn Việt Hoàng – 1954022065;

Nguyễn Thùy Linh – 1954022087;

Thái Thị Bé – 1954022015

ThS. Lê Công Tâm

Giải Nhì

7

Đánh giá tác động của giảng dạy trực tuyến đến hiệu quả học của sinh viên trong giai đoạn dịch Covid-19

Nguyễn Thị Mỹ Hằng – 2054022036;

Lê Văn Trường – 2054020516;

Trần Nguyễn Ngọc Vy – 2054022158

ThS. Tống Hồng Lam

Giải Ba

8

Tác động của Covid-19 đến các nền kinh tế thế giới

Nguyễn Thị Ánh Đăng – 1854020028;

Lê Thị Mỹ Hạnh – 1854020044

TS. Phạm Quang Anh Thư

Giải Ba

9

Tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Hồ Phương Thảo – 1954020059;

Đặng Thị Hiền – 1954020017;

Phạm Thị Thúy Vy – 1954020081;

Nguyễn Hoàng Oanh – 1954022139;

Nguyễn Thị Tuyết Vy – 1954022231

ThS. Lê Công Tâm

Giải Ba

10

Sự chấp nhận và sử dụng đào tạo Blended Learning của sinh viên trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Cẩm Hồng – 2054022048;

Trịnh Ngọc Quang Huy – 2054022052;

Lê Quý Tuấn Kiệt – 2054020195;

Lê Thùy Linh – 2054022065

ThS. Tống Hồng Lam

Giải Khuyến khích