Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Đề tài NCKH Sinh viên năm học 2021 - 2022 được phê duyệt thực hiện cấp Trường

STT

Tên đề tài

Trưởng nhóm

Thành viên

GVHD

1

Nghèo tiền tệ và phi tiền tệ - Phân tích đa chiều và theo thời gian

Nguyễn Hoài Nam: 1854020097

Bùi Thị Trà My: 1954022097;
Trần Lê Hoài Thương: 1954022189;
Nguyễn Thùy Linh: 1954022087;

TS. Phạm Quang Anh Thư

2

Tác động của độ mở thương mại đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển Châu Á - Thái Bình Dương

Nguyễn Đặng Duy Hạnh: 2054022034

Vũ Việt Thắng:2054022123;
Đỗ Thùy Dung:2054020053;
Trần Thị Thảo Vân:2054022152;

PGS.TS. Lê Thanh Tùng

3

Ước lượng đường cong Phillips cho Việt Nam và hàm ý cho công tác điều hành chính sách vĩ mô

Phạm Thị Bích: 1954022019

Lê Thị Phương Anh: 1954022002;
Nguyễn Hoàng Triệu Khang: 1954022075;
Nguyễn Bằng Khánh: 1954022078;

PGS.TS. Lê Thanh Tùng

4

Ảnh hưởng của biến đổi nhiệt độ đến thu nhập của nông hộ Việt Nam

Bùi Thị Trà My: 1954022097

Nguyễn Hoài Nam: 1854020097;
Đặng Nguyễn Thu Thủy: 1954022182;

TS. Lê Kiên

5

Phân tích các yếu tố tác động đến kinh tế ngầm ở Việt Nam

Trần Huyền Yến Nhi: 1954022127

Mai Văn Thắng: 1954022171;
Nguyễn Đoàn Minh Thu: 1954022178;
Phạm Thị Quỳnh Như: 1954022135;

ThS. Dương Tiến Hà My

6

Tác động của Covid-19 đến các nền kinh tế thế giới

Nguyễn Thị Ánh Đăng: 1854020028

Lê Thị Mỹ Hạnh: 1854020044;

TS. Phạm Quang Anh Thư

7

Mối liên hệ giữa nhiệt độ và sức khỏe trẻ sơ sinh

Đỗ Nguyễn Nhã Uyên: 1954022215

Trần Thị Mỹ Hạnh: 1954022052;
Nguyễn Mai Thy: 1954022190;
Lê Văn Thoại: 1954022176;

TS. Lê Kiên

8

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo ngành tại TP.HCM trong thời kỳ tự do hóa thương mại hiện nay

Nguyễn Ngọc Thảo Vy : 2054022157

Nguyễn Tú Nhi: 2054020310;
Trần Đỗ Bảo Ngọc: 2054022084;
Nguyễn Thị Kim Ngân: 2054020266;

ThS. Bùi Anh Sơn

9

Tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Hồ Phương Thảo: 1954020059

Đặng Thị Hiền: 1954020017;
Nguyễn Hoàng Oanh: 1954022139;
Nguyễn Thị Tuyết Vy: 1954022231;
Phạm Thị Thúy Vy: 1954020081;

ThS. Lê Công Tâm

10

Đánh giá tác động của giảng dạy trực tuyến đến kết quả học của sinh viên trong giai đoạn dịch Covid-19

Nguyễn Thị Mỹ Hằng: 2054022036

Lê Văn Trường: 2054020516;
Trần Nguyễn Ngọc Vy: 2054022158;

ThS. Tống Hồng Lam

11

Chính sách hỗ trợ tài chính người dân trong đại dịch covid-19: Kinh nghiệm quốc tế và trường hợp của Việt Nam - nghiên cứu tình huống tại TP.HCM

Võ Thị Mỹ Duyên: 1954022040

Trịnh Nguyễn Mỹ Duyên: 1954022038;
Phan Thị Bách Thảo: 1954022164;
Nguyễn Trần Phương Quyên: 1954020051;

ThS. Nguyễn Thị Phúc Doang

12

Tác động của Covid-19 ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của người dân ở TP.HCM

Trình Thị Thắm: 1954022169

Nguyễn Đặng Ý Như: 1954022133;
Nguyễn Việt Hoàng: 1954022065;
Nguyễn Thùy Linh: 1954022087;
Thái Thị Bé: 1954022015;

ThS. Lê Công Tâm

13

Đánh giá khả năng nhận thức của sinh viên về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại khu vực TP. HCM

Hà Nhi Thanh Thảo: 2054022121

Đặng Thanh Thảo: 2054022120;
Đặng Thị Thu Hà: 2054020098;

ThS. Tống Hồng Lam

14

Sự chấp nhận và sử dụng đào tạo Blended Learning của sinh viên trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Cẩm Hồng: 2054022048

Trịnh Ngọc Quang Huy: 2054022052;
Lê Quý Tuấn Kiệt: 2054020195;
Lê Thùy Linh: 2054022065;

ThS. Tống Hồng Lam

15

Đo lường tác động biến đổi khí hậu đến sản lượng (năng suất) cây cà phê của tỉnh Đắk Lắk

Phan Thị Thanh: 1954022158

Phan Thị Vân: 1954022225;

ThS. Phạm Thị Ngọc Sương