Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Đề tài NCKH Sinh viên năm học 2022 - 2023 được phê duyệt thực hiện cấp Trường

STT

Tên đề tài

Trưởng nhóm

Thành viên

GVHD

1

Ảnh hưởng của biến đổi nhiệt độ đến lao động nông nghiệp ở Việt Nam

Bùi Thị Trà My: 1954022097

Trần Lê Hoài Thương: 1954022189; Đặng Nguyễn Thu Thủy: 1954022182; Lê Thái Ngọc: 1954022109

TS. Lê Kiên

2

Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đi làm thêm của sinh viên đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dương Bảo Ngọc: 2054022081

Lê Quỳnh Như: 2054020336; Nguyễn Thúy An: 2054020003; Võ Thị Thu Nhung: 2054020329; Trần Thị Thu Hà: 2054020103

ThS. Tống Hồng Lam

3

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các yếu tố khác đến chất lượng giấc ngủ của thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Hoàng Thị Quỳnh Anh: 2054022002

Lưu Kim Quyền: 2054022109;  Phan Lê Tố Trân: 2054022139; Nguyễn Quỳnh Như: 2054020340; Vy Nhật Hậu: 2054020127

TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

4

Một số yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc của sinh viên đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Phi Nhung: 2054022097

Dư Huệ Phương: 2054022104; Đặng Thị Thu Hà: 2054020098; Lâm Trần Phước Bửu: 2054022010; Phạm Ngọc Như Ý: 2054020582

TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

5

Khảo sát các yếu tố hành vi tác động đến hành vi mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Quý Tuấn Kiệt: 2054020195

Trần Thanh Thủy: 2054022130; Vy Nhật Hậu: 2054020127; Lê Hữu Hoàng Khang: 1954062096

ThS. Lê Công Tâm

6

Tác động của Covid-19 đến thị trường lao động Việt Nam

Nguyễn Thị Mỹ Hằng: 2054022036

Nguyễn Thị Minh Tâm: 2054022115; Lê Văn Trường: 2054020516; Trần Nguyễn Ngọc Vy: 2054022158

TS. Phạm Quang Anh Thư

7

Ý thức môi trường của gen Z trên thị trường thực phẩm bền vững

Nguyễn Thị Xuân Nương: 2054020351

Đặng Thanh Thảo: 2054022120; Hà Nhi Thanh Thảo: 2054022121

TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

8

Tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn năm 2019-2020

Nguyễn Trần Phương Quyên: 1954020051

Võ Thị Mỹ Duyên: 1954022040; Nguyễn Thị Mỹ Tâm: 2054022116; Trần Hoàng Thái: 2054022118

ThS. Dương Tiến Hà My

9

Tác động của vốn xã hội đến ý định khởi nghiệp: Nghiên cứu trường hợp nhóm tuổi Generation-Z

Nguyễn Đặng Duy Hạnh: 2054022034

Trần Cẩm Hồng: 2054022048; Ngô Nguyễn Quỳnh Nhi: 2054022092

PGS.TS. Lê Thanh Tùng

10

Các yếu tố tác động đến lựa chọn chiến lược chống biến đổi khí hậu của nông hộ trồng cà phê tại tỉnh Gia Lai

Phạm Thị Bích: 1954022019

Đặng Văn Bảo: 1954022012; Nguyễn Khánh: 1954022077; Phạm Thu Như Hậu: 1954012091

PGS.TS. Lê Thanh Tùng

11

Tính dẻo dai của nhóm tiểu thương tại Thành phố Hồ Chí Minh sau đại dịch Covid-19

Trần Cẩm Hồng: 2054022048

Nguyễn Thị Kim Chung: 2054022012; Phạm Thị Thu Hiền: 2054022042; Trịnh Hồng Thái: 2054022119

TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

12

Nghèo đa chiều và tác động Covid-19 đến nghèo đa chiều Việt Nam

Trần Lê Hoài Thương: 1954022189

Nguyễn Thùy Linh: 1954022087; Bùi Thị Trà My: 1954022097;  Nguyễn Đặng Ý Như: 1954022133; Thái Thị Bé: 1954022015

TS. Phạm Quang Anh Thư

13

Tác động của Covid-19 đến đời sống của các hộ gia đình ở Việt Nam

Võ Thị Mỹ Duyên: 1954022040

Phan Thị Bách Thảo: 1954022164; Nguyễn Trần Phương Quyên: 1954020051

TS. Phạm Quang Anh Thư

14

Tác động của độ mở thương mại đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển Châu Á - Thái Bình Dương

Đỗ Thùy Dung: 2054020053

Nguyễn Thế Bình: 2054022009; Vũ Việt Thắng: 2054022123; Trần Thị Thảo Vân: 2054022152

ThS. Phạm Năng Thắng