Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Đề tài NCKH Sinh viên năm học 2023 - 2024 được phê duyệt thực hiện cấp Trường

STT

Tên đề tài

Trưởng nhóm

Thành viên

GVHD

1

Đánh giá tác động của các yếu tố môi trường - xã hội - quản trị đến hiệu quả tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp ngành năng lượng Việt Nam

Nguyễn Thị Xuân Nương: 2054020351

Đặng Thị Thu Hà: 2054020098;
Hà Nhi Thanh Thảo: 2054022121

Phan Thị Minh Huệ

2

Ảnh hưởng của vốn xã hội tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM

Đỗ Thùy Dung: 2054020053

Phạm Thiên Kim: 2054022059;
Nguyễn Minh Thiệt: 2154020384

Lê Văn Phong

3

Tiêu thụ năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Con đường hướng tới phát triển bền vững trong tương lai qua kinh nghiệm các nước Châu Á

Hà Nhi Thanh Thảo: 2054022121

Nguyễn Thị Xuân Nương: 2054020351

Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

4

Tác động của tài nguyên năng lượng đến tăng trưởng xanh, xem xét vai trò thể chế

Lượng Nguyễn Như Ý: 2254022192

Trần Thanh Thuận: 2254022144;
Nguyễn Thị Như Thảo: 2254022129

Phạm Năng Thắng

5

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) tác động đến xuất khẩu của Việt Nam và sự xuất hiện của tạo lập thương mại, chuyển hướng thương mại

Đặng Thanh Thảo: 2054022120

Đoàn Thị Ngọc Mến: 2054020236;
Phạm Ngọc Như Ý: 2054020582;
Cao Thanh Trúc: 2054020507

Nguyễn Minh Nhựt

6

Niềm tin xanh và ý định mua sản phẩm xanh: Nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Võ Mai Diễm Mi: 2154020216

Huỳnh Thị Trà My: 2154020224;
Nguyễn Thị Kiều My: 2154020227;
Phạm Thị Bảo Ngọc: 2154020262;
Trần Thị Hồng Ngọc: 2154020264

Đoàn Bảo Sơn

7

Tác động của du lịch quốc tế đến bất bình đẳng thu nhập tại các nước Đông Nam Á

Trương Trung Tín: 2254022155

Đỗ Lê Minh Thư: 2254022136;
Nguyễn Trần Thắng: 2254022119;
Đỗ Thị Thu Thảo: 2254022124

Phạm Năng Thắng

8

Ảnh hưởng của vốn xã hội đến kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Thái Doãn Bảo Long: 2254022060

 Nguyễn Hải Bân: 2254022006;
Nguyễn Thị Thu Hà: 2254022029

Lê Văn Phong

9

Ảnh hưởng của Vốn xã hội tới tinh thần khởi nghiệp của sinh viên khối ngành Kinh tế trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Phùng Minh Nghĩa: 2254022079

Phạm Thị Tuyết Ngọc: 2254020052;
Trần Nhật Cường: 2254022017;
Trương Thành Nguyên: 2254022082

Lê Văn Phong

10

Quản lý nguồn nhân lực có trách nhiệm xã hội, chia sẻ tri thức và hiệu quả làm việc của nhân viên trong khu vực công ở TP. Hồ Chí Minh

Lê Huỳnh Kim Tuyền: 2254140009

 

Đoàn Bảo Sơn