Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức; Tin tức NCKH
Danh sách đề tài đạt giải Cuộc thi "Sinh viên Nghiên cứu khoa học" cấp Trường, năm học 2022-2023

Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý công

Căn cứ Quyết định số 1807/QĐ-ĐHM ngày 26/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM về việc công nhận giải và khen thưởng sinh viên, giảng viên hướng dẫn đề tài đạt giải cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022-2023.
Khoa Kinh tế và Quản lý công xin chúc mừng Quý Thầy, Cô giảng viên hướng dẫn và 11 nhóm sinh viên của 11 đề tài đạt giải cấp trường năm học 2022-2023, cụ thể gồm:
 - 02 Giải Nhất
 - 02 Giải Nhì
 - 02 Giải Ba
 - 05 Giải Khuyến khích.
Danh sách đề tài đạt giải cấp Trường:

TT

Tên đề tài

Danh sách sinh viên thực hiện

GV hướng dẫn

Kết quả

1

Các yếu tố tác động đến lựa chọn chiến lược chống biến đổi khí hậu của nông hộ trồng cà phê tại tỉnh Gia Lai

Phạm Thị Bích : 1954022019

Đặng Văn Bảo: 1954022012

Nguyễn Khánh: 1954022077

Phạm Thu Như Hậu: 1954012091

PGS.TS. Lê Thanh Tùng

Giải Nhất

2

Phân khúc thị trường Gen Z trên thị trường thực phẩm bền vững ở TPHCM - Việt Nam

Nguyễn Thị Xuân Nương: 2054020351

Đặng Thanh Thảo: 2054022120

Hà Nhi Thanh Thảo: 2054022121

TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

Giải Nhất

3

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các yếu tố khác đến chất lượng giấc ngủ của thanh niên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Hoàng Thị Quỳnh Anh : 2054022002

Lưu Kim Quyền: 2054022109

Phan Lê Tố Trân: 2054022139

Nguyễn Quỳnh Như: 2054020340

Vy Nhật Hậu: 2054020127

TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

Giải Nhì

4

Tính dẻo dai của nhóm tiểu thương tại Thành phố Hồ Chí Minh sau đại dịch Covid 19

Trần Cẩm Hồng : 2054022048

Nguyễn Thị Kim Chung: 2054022012

Phạm Thị Thu Hiền: 2054022042

Trịnh Hồng Thái: 2054022119

TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

Giải Nhì

5

Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đi làm thêm của sinh viên đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

Dương Bảo Ngọc : 2054022081

Lê Quỳnh Như: 2054020336

Nguyễn Thúy An: 2054020003

Võ Thị Thu Nhung: 2054020329

Trần Thị Thu Hà: 2054020103

ThS. Tống Hồng Lam

Giải Ba

6

Tác động của độ mở thương mại đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển Châu Á - Thái Bình Dương

Đỗ Thùy Dung: 2054020053

Nguyễn Thế Bình: 2054022009

Vũ Việt Thắng: 2054022123

Trần Thị Thảo Vân: 2054022152

ThS. Phạm Năng Thắng

Giải Ba

7

Ảnh hưởng của biến đổi nhiệt độ đến lao động nông nghiệp ở Việt Nam

Bùi Thị Trà My: 1954022097

Trần Lê Hoài Thương: 1954022189

Đặng Nguyễn Thu Thủy: 1954022182

Lê Thái Ngọc: 1954022109

TS. Lê Kiên

Giải Khuyến khích

8

Nghèo đa chiều và tác động nghèo đa chiều đến Covid-19 tại Việt Nam

Trần Lê Hoài Thương: 1954022189

Nguyễn Thùy Linh: 1954022087

Bùi Thị Trà My: 1954022097

Nguyễn Đặng Ý Như: 1954022133

Thái Thị Bé: 1954022015

TS. Phạm Quang Anh Thư

Giải Khuyến khích

9

Tác động của Covid-19 đến đời sống của các hộ gia đình ở Việt Nam

Võ Thị Mỹ Duyên: 1954022040

Phan Thị Bách Thảo: 1954022164

Nguyễn Trần Phương Quyên:1954020051

TS. Phạm Quang Anh Thư

Giải Khuyến khích

10

Tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn năm 2019-2020

Nguyễn Trần Phương Quyên: 1954020051

Võ Thị Mỹ Duyên: 1954022040

Nguyễn Thị Mỹ Tâm: 2054022116

Trần Hoàng Thái: 2054022118

ThS. Dương Tiến Hà My

Giải Khuyến khích

11

Tác động của vốn xã hội đến ý định khởi nghiệp: Nghiên cứu trường hợp nhóm tuổi Generation-Z

Nguyễn Đặng Duy Hạnh : 2054022034

Trần Cẩm Hồng: 2054022048

Ngô Nguyễn Quỳnh Nhi: 2054022092

PGS.TS. Lê Thanh Tùng

Giải Khuyến khích