Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin đào tạo
Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn và lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Đợt 2, Học kỳ 2/2020-2021

Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý công

Khoa Kinh tế và Quản lý công thông báo Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - Đợt 2, Học kỳ 2/2020-2021 Lịch gặp giảng viên hướng dẫn tuần đầu tiên như sau:

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn (Đính kèm).

Lịch gặp giảng viên hướng dẫn tuần đầu tiên (cập nhật 01.03.2021) (Đính kèm). Lưu ý: Sinh viên in và mang theo đề cương thực tập tốt nghiệp khi gặp giảng viên hướng dẫn.

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2020 - 2021 và các hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Trân trọng!