Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức; Tin tức NCKH
Sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý công đạt giải Cuộc thi "Sinh viên Nghiên cứu khoa học" cấp Trường, năm học 2023-2024

Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý công

Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-ĐHM ngày 20/5/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM về việc công nhận giải và khen thưởng sinh viên, giảng viên hướng dẫn đề tài đạt giải cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2023-2024.

Khoa Kinh tế và Quản lý công xin chúc mừng Quý Thầy, Cô giảng viên hướng dẫn và 09 nhóm sinh viên của 09 đề tài đạt giải cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2023-2024, cụ thể gồm:
 - 01 Giải Nhất
 - 02 Giải Nhì
 - 04 Giải Ba
 - 02 Giải Khuyến khích

Danh sách đề tài đạt giải cấp Trường:

TT

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện

Giảng viên

hướng dẫn

Kết quả

1

Quản lý nguồn nhân lực có trách nhiệm xã hội, động lực phụng sự công, chia sẻ tri thức và hiệu quả làm việc của nhân viên trong khu vực công ở Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Huỳnh Kim Tuyền: 2254140009

Phạm Thị Cẫm Tiên: 2254142028

ThS. Đoàn Bảo Sơn

Giải Nhất

2

Niềm tin xanh và ý định mua sản phẩm xanh: Nghiên cứu trường hợp sinh viên Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Võ Mai Diễm Mi: 2154020216

Huỳnh Thị Trà My: 2154020224

Nguyễn Thị Kiều My: 2154020227

Phạm Thị Bảo Ngọc: 2154020262

Trần Thị Hồng Ngọc: 2154020264

ThS. Đoàn Bảo Sơn

Giải Nhì

3

Tiêu thụ năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Con đường hướng tới phát triển bền vững trong tương lai qua kinh nghiệm các nước Châu Á

Hà Nhi Thanh Thảo: 2054022121

Nguyễn Thị Xuân Nương: 2054020351

TS. Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

Giải Nhì

4

Tác động của du lịch quốc tế đến bất bình đẳng thu nhập tại các nước đang phát triển

Trương Trung Tín: 2254022155

Đỗ Lê Minh Thư: 2254022136

Nguyễn Trần Thắng: 2254022119

Đỗ Thị Thu Thảo: 2254022124

ThS. Phạm Năng Thắng

Giải Ba

5

Đánh giá tác động của việc công bố thông tin liên quan đến các yếu tố môi trường – xã hội – quản trị (ESG) đến hiệu quả tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp ở Việt Nam

Nguyễn Thị Xuân Nương: 2054020351

Đặng Thị Thu Hà: 2054020098

Hà Nhi Thanh Thảo: 2054022121

Nguyễn Thị Minh Ánh: 2054022006

ThS. Phan Thị Minh Huệ

Giải Ba

6

Tác động của tài nguyên năng lượng đến tăng trưởng xanh, xem xét vai trò thể chế

Lượng Nguyễn Như Ý: 2254022192

Trần Thanh Thuận: 2254022144

Nguyễn Thị Như Thảo: 2254022129

ThS. Phạm Năng Thắng

Giải Ba

7

Tác động của vốn xã hội đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Minh Thiệt: 2154020384

Phan Thị Thảo: 2154020372

Phan Nguyễn Ngọc Hân: 2154023008

Hà Nhi Thanh Trang: 2154020419

ThS. Lê Văn Phong
ThS. Lê Công Tâm

Giải Ba

8

Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam

Đặng Thanh Thảo: 2054022120

Đoàn Thị Ngọc Mến: 2054020236

Phạm Ngọc Như Ý: 2054020582

Cao Thanhh Trúc: 2054020507

ThS. Nguyễn Minh Nhựt

Giải Khuyến khích

9

Ảnh hưởng của vốn xã hội tới ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành Kinh tế trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Phùng Minh Nghĩa: 2254022079

Phạm Thị Tuyết Ngọc: 2254020052

Trần Nhật Cường: 2254022017

Trương Thành Nguyên: 2254022082

ThS. Lê Văn Phong

Giải Khuyến khích