Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo về việc tổ chức buổi báo cáo thực tế với chủ đề "Quản trị công - Thực tế địa phương"

Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý công

Khoa Kinh tế và Quản lý công trân trọng thông báo về việc tổ chức Buổi báo cáo thực tế như sau:

- Chủ đề: Quản trị công - Thực tế địa phương

- Báo cáo viên: TS. Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND Tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian: 08g30 (Chủ Nhật) ngày 29/10/2017

- Địa điểm: Hội trường lầu 2 - Cơ sở Hồ Hảo Hớn (số 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1)

- Thành phần: Tất cả sinh viên năm 3-4 Khoa Kinh tế và Quản lý công. Sinh viên năm 1-2 quan tâm có thể đăng ký tham dự. Số lượng: 250 sinh viên.

Tất cả sinh viên tham gia vui lòng đăng ký theo biểu mẫu sau: TẠI ĐÂY

Trân trọng!