Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức; Cuộc thi Chinh phục Vàng
Thông báo kết quả Vòng loại cuộc thi Chinh phục vàng lần thứ 5 - 2014, chủ đề: "Khởi nghiệp cùng Sinh viên"

Nguồn: Ban Tổ chức cuộc thi Chinh phục vàng Lần thứ 5 - 2014

1/ Thông báo kết quả các đội thi vào vòng 2:

Ban tổ chức cuộc thi Chinh phục vàng – Khởi nghiệp cùng sinh viên 2014 thông báo kết quả các dự án tiếp tục vào vòng 2 của cuộc thi theo file đính kèm.

Danh sách các dự án vào vòng 2

2/ Thời gian thi vòng 2:

Để đảm bảo chất lượng cuộc thi cũng như giúp các đội thi có thời gian chuẩn bị phần trình bày của nhóm tốt hơn, Ban tổ chức cuộc thi quyết định dời thời gian thi vòng 2 sang tối ngày 06/01/2014 và 07/01/2014. Thông tin chi tiết sẽ có thông báo sau cho từng đội thi.

3/ Họp các đội thi với giảng viên hướng dẫn:

Thời gian: 13h30 ngày 17/12/2014;

Địa điểm: Phòng 207 – Cơ sở Võ Văn Tần - Phường 6 - Quận 3 - Tp.HCM;

Vì tính chất quan trọng của buổi họp, đề nghị các nhóm vào vòng 2 sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Mọi phản hồi thông tin, các thành viên liên hệ qua mail: thanhtruc1489@yahoo.com

Trân trọng thông báo.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI