Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN THỰC TẬP CHÍNH THỨC KHÓA 2019 VÀ HƯỚNG DẪN NỘP BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP – HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

     Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo các thông tin liên quan đến thực tập tốt nghiệp của Khóa 2019 ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán (chuyên ngành Kế toán) và Ngôn ngữ Anh như sau:

1/ CẬP NHẬT THÔNG TIN THỰC TẬP CHÍNH THỨC:

   Các bạn sinh viên vui lòng cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác và đúng hạn tại link cập nhật sau: https://forms.gle/d6TMETygyDRQ8g5S7

    Bắt buộc các bạn sinh viên có đăng ký môn Thực tập tốt nghiệp ở học kỳ 1 năm học 2022-2023 cập nhật thông tin. THỜI HẠN: ĐẾN HẾT NGÀY 29/12/2022.

    Thông tin này được dùng để kiểm tra thông tin của sinh viên với đơn vị thực tập và lưu trữ thông tin thực tập của khóa 2019.

2/ NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP

      THỜI GIAN NỘP BÀI

       Ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán (CN Kế toán), Tài chính – Ngân hàng:   26/12/2022 đến 29/12/2022

       NgànhNgôn ngữ Anh: 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023

          SINH VIÊN NỘP BÀI:

    Nộp trực tiếp tại văn phòng Khoa ĐTĐB ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Phòng 007, cơ sở 97 Võ Văn Tần, Quận 3). Buổi sáng: từ 9h00 đến 11h00; Buổi chiều từ 14h00 đến 16h00). Có thể gửi bạn hoặc người thân nộp thay.

    KHÔNG ĐƯỢC thay đổi bài báo cáo sau khi đã nộp bài. Các bạn sinh viên kiểm tra kỹ bài trước khi nộp.

           Yêu cầu sinh viên tuân thủ theo biểu mẫu quy định của khoa và nộp đầy đủ các hồ sơ theo quy định. Xem chi tiết các hồ sơ cần nộp tại link này: 

https://drive.google.com/drive/folders/1cUmN2QLT9Hfm-Ma2yhXuytakmDoXzKdL?usp=sharing

 

3/ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN

         Các bạn sinh viên dự kiến đủ điều kiện thực hiện khóa luận và có nguyện vọng muốn làm khóa luận, các bạn gửi Đơn đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp theo mẫu và gửi về văn phòng khoa. Hạn chót nhận đơn: ngày 29/12/2022.

          Mẫu Đơn đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp: link như ở trên https://drive.google.com/drive/folders/1cUmN2QLT9Hfm-Ma2yhXuytakmDoXzKdL?usp=sharing

           Các bạn sinh viên đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp, trong thời gian đợi thông báo kết quả xét, sinh viên vẫn thực hiện đăng ký môn học trực tuyến các môn học thay thế theo kế hoạch học kỳ 2 đã thông báo. Khi có kết quả xét, nhà trường và Khoa ĐTĐB sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký các môn thay thế tốt nghiệp và đăng ký môn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên.

4/ HỌC CÁC MÔN THAY THẾ TỐT NGHIỆP

          Các bạn sinh viên học các môn học thay thế tốt nghiệp theo dõi thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022-2023 và thực hiện đăng ký môn học trực tuyến theo đúng thời gian thông báo.

          Kế hoạch học kỳ 2 NH 2022-2023: http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/Ke-hoach-HK-2221108-3618.aspx

Khoa Đào tạo đặc biệt