Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NH 2021-2022 DỰ KIẾN

   Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo thời khóa biểu DỰ KIẾN của học kỳ 1 năm học 2021-2022, cụ thể

 Một số lưu ý trước khi xem TKB:

-                 TKB có thể thay đổi, sinh viên vui lòng cập nhật TKB chính xác tại thời khóa biểu cá nhân tại tienichsv.ou.edu.vn.

-                Sinh viên khóa 2018 trở về trước đăng ký học lại/ cải thiện điểm các môn Tiếng Anh không chuyên của khóa 2019 trở đi, lưu ý hướng dẫn đăng ký này:  http://quanlydaotao.ou.edu.vn/danh-muc-mon-hoc-tuong-duong-cac-mon-ngoai-ngu-khong-chuyen-ap-dung-tu-khoa-2018-tro-ve-truoc
     Danh mục môn học tương đương giữa chương trình đào tạo khóa 2019 trở về trước với khóa 2020 trở về sau: http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/dtdbno10406-7213.aspx
     Sinh viên khóa 2018 vẫn thực hiện đăng ký môn học Thực tập tốt nghiệp tại hệ thống đăng ký trực tuyến từ 06/09 đến 19/09/2021.
     Hướng dẫn đăng ký môn học: 
https://drive.google.com/file/d/1uq6_9Ti6eQuBeN-mZ9IL4Auo9pDDY4Lo/view?usp=sharing   (Các bạn sinh viên vui lòng xem kỹ và nếu có thắc mắc để quá trình đăng ký môn học vui lòng liên hệ Phòng Quản lý đào tạo (email quanlydaotao@ou.edu.vn)).

CHI TIẾT THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 DỰ KIẾN

https://drive.google.com/file/d/1DR-BXlVleEadZAuOZpCTqEPbwOAiEnLV/view?usp=sharing

KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO