Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021 (DỰ KIẾN) - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

    Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo thời khóa biểu DỰ KIẾN của học kỳ 3 năm học 2020-2021, sinh viên vui lòng xem thông tin chi tiết tại link sau:

https://drive.google.com/file/d/18oMla_9VwMVqLDktQhoqSbUMtuaxxez3/view?usp=sharing

 Lưu ý:

-          TKB có thể thay đổi, sinh viên vui lòng cập nhật TKB chính xác tại thời khóa biểu cá nhân tại www.sis.ou.edu.vn.

-          Sinh viên khóa 2018 trở về trước đăng ký học lại/ cải thiện điểm các môn Tiếng Anh không chuyên của khóa 2019 lưu ý hướng dẫn đăng ký. http://quanlydaotao.ou.edu.vn/danh-muc-mon-hoc-tuong-duong-cac-mon-ngoai-ngu-khong-chuyen-ap-dung-tu-khoa-2018-tro-ve-truoc
-          Danh mục môn học tương đương: http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/dtdbno10406-7213.aspx

Nguồn: Phòng QLĐT