Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy trình, thủ tục và văn bản cần thiết
Có thắc mắc - Tôi hỏi ai?
Chỉ dẫn nơi sẽ trả lời một số thắc mắc của sinh viên chính quy, văn bằng 2 (Riêng hệ VLVH và hệ ĐTTX hỏi tại Trung tâm Đào tạo từ xa - P.005 - ĐT: 08.3930.0155)

 

STT

NỘI DUNG THƯỜNG GẶP

NƠI TRẢ LỜI

THỦ TỤC (NẾU CÓ)

1

Thắc mắc về môn Giáo dục Thể chất - Giáo dục quốc phòng - các môn học chính trị, các môn Tiếng Anh, Tin học.

Ban cơ bản (P.214)

Trực tiếp

2

Thắc mắc về học bổng, chính sách xã hội, vay vốn, hỗ trợ sinh viên, đăng ký ngoại trú

Phòng CTCT - HSSV (P.009)

Trực tiếp

3

Thắc mắc về các vấn đề bãi xe, văn hóa giảng đường, cơ sở vật chất

Phòng Hành chính - Quản trị (P.115)

Trực tiếp

4

Thắc mắc về khóa Mã số sinh viên

Phòng Quản lý Đào tạo (P006)

Có mẫu phiếu mở MSSV

5

Thắc mắc về Đăng ký môn học (trực tuyến hoặc trễ hạn)

Phòng Quản lý Đào tạo (P006)

Liên hệ trực tiếp

6

Xin cấp giấy xác nhận sinh viên hoặc xác nhận sinh viên đã hoàn thành chương trình học

Phòng Quản lý Đào tạo (P006)

Có mẫu đơn

7

Xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong thời gian đã được hội đồng xét và chờ cấp bằng)

Phòng Quản lý Đào tạo (P006)

Có mẫu đơn

8

Thắc mắc về sai sót lý lịch, bổ sung hồ sơ

Phòng Quản lý Đào tạo (P006)

Trực tiếp

9

Thắc mắc về chuyển ngành, chuyển khoa

Phòng Quản lý Đào tạo (P107C)

Có mẫu đơn

10

Thắc mắc về miễn giảm môn học

Phòng Quản lý Đào tạo (P107C)

Có mẫu đơn

11

Xin xác nhận đã đóng học phí (mất biên lai thu tiền)

Phòng tài chín kế toán (107D)

Có mẫu đơn

12

Xin bảng điểm

Phòng Tài chính kế toán (107D)

Có mẫu đơn

13

Thắc mắc để xem lại bài thi

Phòng Thanh tra (P.108)

Đơn

14

Thắc mắc về khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo

Phòng Thanh tra (P.108)

Trực tiếp, đơn

15

Thắc mắc về Bảo hiểm Y tế

Trạm Y tế (P.303)

Trực tiếp

16

Thắc mắc về điểm thi cuối kỳ

Trung tâm khảo thí (P219)

Liên hệ trực tiếp

17

Thắc mắc về Công tác Đảng

Văn phòng Đảng Ủy (P.113)

Trực tiếp

18

Thắc mắc về Đoàn - Hội

Văn phòng Đoàn - Hội (P106)

Trực tiếp

19

Thắc mắc về chương trình đào tạo - đề cương môn học

Văn phòng Khoa

Liên hệ trực tiếp Trợ lý giáo vụ

20

Thắc mắc về môn học tương đương thay thế

Văn phòng Khoa

Liên hệ trực tiếp Trợ lý giáo vụ

21

Thắc mắc về điểm giữa kỳ (điểm quá trình)

Văn phòng Khoa

Có mẫu phiếu

22

Thắc mắc về thực tập, thi và làm khóa luận tốt nghiệp, phúc khảo tốt nghiệp.

Văn phòng Khoa

Liên hệ trực tiếp Trợ lý giáo vụ

23

Thắc mắc về điểm rèn luyện sinh viên

Văn phòng Khoa

Liên hệ trực tiếp Trợ lý sinh viên

24

Thắc mắc về học bổng khuyến khích học tập

Văn phòng Khoa

Liên hệ trực tiếp Trợ lý sinh viên

25

Thắc mắc về Nghiên cứu khoa học, học thuật

Văn phòng Khoa

Liên hệ trực tiếp Trợ lý sinh viên

26

Thắc mắc về Các khóa kỹ năng mềm

Văn phòng Khoa

Liên hệ trực tiếp Trợ lý sinh viên

27

Thắc mắc về Văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao

Văn phòng Khoa

Liên hệ trực tiếp Trợ lý sinh viên

28

Thắc mắc về Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập, Ban cán sự Lớp

Văn phòng Khoa

Liên hệ trực tiếp Trợ lý sinh viên

29

Thắc mắc về trang web, diễn đàn Elearning

Văn phòng Khoa

Diễn đàn Elearning