Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy trình, thủ tục và văn bản cần thiết
Môn học tương đương hoặc thay thế đang áp dụng tại khoa Kinh tế và Quản lý công
Văn phòng khoa cập nhật lại để sinh viên được rõ

A. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG:

1. *** THÔNG BÁO DANH SÁCH MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG KHÓA 2008 TRỞ VỀ TRƯỚC HỌC TRẢ NỢ

2. MÔN HỌC THAY THẾ CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 2008 TRỞ VỀ TRƯỚC

3. Môn học tương đương thay thế khi học chung với khóa 2012 (Đại học chính quy tập trung) trở về sau:

* Sinh viên học các khóa 2009, 2010, 2011 khi học lại các môn học mà không có trong chương trình đào tạo từ khóa 2012 về sau thì học môn thay thế theo hướng dẫn dưới đây:

* Môn học tương đương, thay thế từ khóa 2012 về sau ngành Kinh tế

* Các quy định về môn tương đương, thay thế đối với Ngoại Ngữ, Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng sinh viên theo dõi thông báo từ Ban cơ bản.