Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Học vụ; Thông báo
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP DÀNH CHO KHÓA 2019 (NGÀNH TCNH, QTKD, KẾ TOÁN VÀ NGÔN NGỮ ANH)
  Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo về kế hoạch thực tập dành cho sinh viên khóa 2019 ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán và Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao), Cụ thể:
   Kế hoạch tổ chức học kỳ thực tập tốt nghiệp và các tài liệu hướng dẫn viết báo cáo thực tập/ khóa luận tốt nghiệp: 
     https://drive.google.com/drive/folders/1cUmN2QLT9Hfm-Ma2yhXuytakmDoXzKdL?usp=sharing

     Các bạn sinh viên vui lòng đọc kỹ và lưu lại các thông tin về kế hoạch tổ chức học kỳ thực tập tốt nghiệp và các tài liệu hướng dẫn.

                                                                                                             Khoa Đào tạo đặc biệt.