Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Học vụ; Thông báo; Cố vấn học tập
THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP CHỨNG CHỈ ĐỂ XÉT CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI KHÓA 2012

   Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo thời hạn nộp chứng chỉ để xét chuẩn ngôn ngữ đầu ra và chuẩn chuyên ngành đầu ra của chuyên ngành Tiếng Anh thương mại khóa 2012: từ ngày ra thông báo đến ngày 28/04/2016.

   Các chứng chỉ cần nộp:(Theo công văn số 37/ K.NN ngày 06/05/2015)

   Sinh viên xem trực tiếp trong file công văn đính kèm

  Sinh viên nộp 01 bản sao bảng điểm hoặc chứng chỉ ( khổ A4 chứng chỉ có trong quy định) có công chứng của Ủy ban nhân dân từ cấp Quận, Huyện trở lên về văn phòng Khoa Đào tạo đặc biệt (phòng 603).

     Lưu ý: Sinh viên nộp chứng chỉ sau thời hạn đã thông báo, sẽ không được xét tốt nghiệp vào đợt tháng 5/2016.