Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Học vụ; Cử nhân chất lượng cao
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO ÁP DỤNG TỪ KHÓA TUYỂN SINH 2020
1. CTĐT CLC ngành Tài Chính Ngân Hàng.pdf

2, CTĐT CLC ngành Quản trị kinh doanh.pdf

3. CTĐT CLC Ngôn ngữ Anh.pdf

4. CTĐT CLC Luật kinh tế.pdf

5. CTĐT CLC ngành Kế Toán.pdf

6.  CTĐT CLC ngành Quản trị kinh doanh (100% tiếng Anh).pdf

7. CTĐT CLC ngành Tài chính ngân hàng (100% tiếng Anh).pdf

8. CTĐT CLC ngành Khoa học máy tính.pdf

9.  CTĐT CLC ngành Ngôn ngữ Nhật.pdf

10. CTĐT CLC ngành Ngôn ngữ Trung quốc.pdf