Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Học vụ; Thông báo
Thời gian nhận đơn xin xét chuyển ngành, chuyển khoa Học kỳ 2 NH 2021-2022
Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo:

Khoa nhận đơn xét chuyển ngành, chuyển khoa từ ngày 25/10/2021 đến 05/11/2021

Sinh viên có nhu cầu chuyển ngành, chuyển khoa vui lòng tải mẫu đơn đính kèm, điền đầy đủ thông tin liên quan, ký tên (chữ ký sống hoặc chữ ký điện tử), sau đó scan (bằng máy scan hoặc điện thoại). Sinh viên gửi đơn bằng email trường cấp về VP Khoa ĐTĐB qua email: sas@ou.edu.vn

Mẫu đơn chuyển khoa tại đây

Mẫu đơn chuyển ngành tại đây

Trân trọng.