Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Học vụ; Thông báo
DANH SÁCH MÔN HỌC CHÍNH KHÓA CỦA HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022

     Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo danh sách môn học chính khóa của các ngành học chất lượng cao ở học kỳ 3 năm học 2021-2022.

     Các bạn Sinh viên xem danh sách môn học dự kiến ở link này (Chưa bao gồm các môn học Tiếng Anh không chuyên, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất 1,2): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MGzpp9eMB0daC6jLsAkWWq-uGlrlGAZ-ElQW2WsQ4h8/edit?usp=sharing

     Thời hạn mở khóa Mã số sinh viên đến ngày 06/05/2022. Xem chi tiết thông báo hướng dẫn mở khóa Mã số sinh viên của HK 3 NH 21-22 tại đây: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/thong-bao-mo-khoa-mssv-hoc-ky-3-nam-hoc-20212022

     Thời gian đăng ký môn học của sinh viên chất lượng cao từ 25/05/2022 đến 08/06/2022.

( Kế hoạch đăng ký môn học cụ thể: https://tienichsv.ou.edu.vn/#/home/listbaiviet/2/page/1/baivietct/-4632593996987004849 )

     CÁC BẠN SINH VIÊN XEM THỜI KHÓA BIỂU CHI TIẾT VÀ CHÍNH XÁC CỦA TỪNG MÔN HỌC KHI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN