Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiên cứu khoa học
THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI NCKH NH 2022-2023 KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT (DỰ KIẾN)

Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn đề tài NCKH NH 2022-2023 theo link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HLOazN73A2MCjTbrkUxQI0lsjOWdoVrOXqjp8AxG-z0/edit?usp=sharing đính kèm. Sinh viên xem kỹ tất cả thông tin liên quan trong link.

1. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì sinh viên: Gửi phản hồi, thắc mắc theo link https://forms.gle/m49wCUyftRpgTvxK7 Trước 12h thứ 5 ngày 27/10/2022. Quá thời hạn trên, Khoa Đào tạo đặc biệt từ chối giải quyết các thắc mắc, phản hồi. Đề nghị sinh viên nghiêm túc chấp hành thời hạn thực hiện.
2. Đối với những nhóm đề tài không có bất kỳ thắc mắc nào thì NHANH CHÓNG, KHẨN TRƯƠNG LIÊN HỆ GVHD ĐỂ NHỜ THẦY CÔ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI CỦA CÁC BẠN.


Chúc các bạn thành công.

Khoa Đào tạo đặc biệt tổng hợp lại một số thông tin đã gửi đến các bạn. Các bạn xem lại các thông tin để nắm rõ các quy định, kế hoạch tổ chức, lịch tập huấn để chủ động và nghiêm túc thực hiện.

1
Sinh viên xem lại  Kế hoạch tổ chức cuộc thi NCKH NH 2022-2023: http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/5te4t.aspx
2. Sinh viên xem lại Quyết định về viêc phê duyệt danh mục cho sinh viên thực hiện đề tài tham gia cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2022-2023: http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/hdth.aspx
3. Sinh viên xem lại LỊCH TẬP HUẤN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2022-2023:https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GXUe-9HncAImSIzUvfcXfyo_TUyfGxxQ99M06-qhHc/edit?usp=sharing

Thông báo trên đây, Khoa Đào tạo đặc biệt cũng gửi đến email của chủ nhiệm các đề tài.

Trân trọng.