Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Học liệu
HỆ THỐNG DỮ LIỆU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM

 Khoa Kinh tế và Luật cung cấp tài khoản này giúp sinh viên truy cập để cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Đăng nhập bằng cách:

Bước 1:

 - Truy cập: http://luatvietnam.vn/VL/trang-chu/

Bước 2:

- Nhập ID: sinhvienkinhteluat
- Nhập: Pass: luatdhm

 

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT