Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đề cương hướng dẫn học tập và kiểm tra đào tạo không chính quy

TT

Tên môn học

Mã MH

Số TC

01

Công pháp Quốc tế

ELAW4310

3

02

Kinh tế công

ECON2301

3

03

Kinh tế đô thị

ECON4301

3

04

Kinh tế quốc tế

ECON3305

3

05

Kinh tế vi mô

ECON1301

3

06

Kinh tế vĩ mô

ECON1302

3

07

Kỹ thuật xây dựng văn bản

ELAW4203

2

08

Lịch sử nhà nước và pháp luật

ELAW2307

3

09

Luật cạnh tranh

ELAW3307

2

10

Luật dân sự 1

ELAW2302

3

11

Luật dân sự 2

ELAW3304

3

12

Luật Đất đai

ELAW3302

3

13

Luật Đầu tư

ELAW4307

3

14

Luật Hành chính

ELAW2304

3

15

Luật Hiến pháp

ELAW2301

3

16

Luật Hình sự

ELAW3309

3

17

Luật Hình sự 1

ELAW3304

3

18

Luật Hình sự 2

ELAW3305

3

19

Luật hôn nhân và gia đình

ELAW2203

2

20

Luật Kinh doanh

ELAW1201

2

21

Luật kinh doanh bất động sản

ELAW4208

3

22

Luật Kinh tế

ELAW1201

2

23

Luật Lao động

ELAW4303

3

24

Luật môi trường

ELAW4304

3

25

Luật Ngân hàng

ELAW4216

2

26

Luật Ngân hàng – chứng khoán

ELAW4308

3

27

Luật tài chính

ELAW4209

2

28

Luật thuế (hay pháp luật về thuế)

ELAW4318

3

29

Luật thương mại 1

ELAW3306

3

30

Luật thương mại 2

ELAW4306

3

31

Luật thương mại 3

ELAW4202

2

32

Luật thương mại quốc tế

ELAW4312

3

33

Luật tố tụng dân sự

ELAW2305

3

34

Luật tố tụng hình sự

ELAW3203

2

35

Lý luận nhà nước và pháp luật

GLAW1302

3

36

Lý thuyết tổ chức hành chính công

ELAW3308

3

37

Pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán

ELAW4210

2

38

Pháp luật đại cương

GLAW1201

2

39

Pháp luật về Xuất nhập khẩu

ELAW4202

2

40

Tư pháp Quốc tế

ELAW4311

3

41

Xây dựng văn bản pháp luật và hợp đồng

ELAW4314

3

42

Kỹ thuật đàm phán và soạn thảo hợp đồng

ELAW4211

2

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT