Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tài liệu tham khảo
A. Danh mục sách tham khảo tại Văn phòng Khoa:

1. Đầu tư - Bất động sản (Phân tích đầu tư, quản lý đầu tư, Bất động sản)

2. Luật

3. Kỹ năng và phương pháp

4. Sách tham khảo

5. Sách từ điển


B. Sách điện tử: (Lưu hành nội bộ, sinh viên phải có tài khoản Elearning mới truy cập được)

(Đang cập nhật)
TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT