Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hội đồng khoa học - Đào tạo

1

PGS. TS. Lê Bảo Lâm

Chủ tịch hội đồng;

2

PGS. TS. Nguyễn Văn Phúc

Phó Chủ tịch hội đồng;

3

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện

Ủy viên hội đồng;

4

PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa

Ủy viên hội đồng;

5

TS. Dư Ngọc Bích

Ủy viên hội đồng;

6

TS. Lê Thái Thường Quân

Ủy viên hội đồng;

7

TS. Lê Tiến Châu

Ủy viên hội đồng;

8

TS. Lê Văn Chơn

Ủy viên hội đồng;

9

TS - LS Trần Anh Tuấn

Ủy viên hội đồng;

10

TS. Nguyễn Văn Sơn

Ủy viên thư ký hội đồng;

11

GVC. ThS. Đặng Văn Thanh

Ủy viên hội đồng;

12

GVC. ThS. Bùi Ngọc Tuyền

Ủy viên hội đồng;

13

ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga

Ủy viên hội đồng;

14

ThS. Phạm Thanh Tú

Ủy viên hội đồng.

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT