Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo thực hiện chế độ chính sách và Miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Nguồn: Phòng Công tác sinh viên

Văn phòng khoa Luật thông báo  thực hiện chế độ chính sách và miễn, giảm học phí học kỳ I - năm học 2016 – 2017 như sau:

1. Thông báo xác nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I- năm học 2016 - 2017

2. Thông báo về việc thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về chế độ thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016-2017

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT