Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo về việc thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú hệ chính quy học kỳ I - Năm học 2016 - 2017

Nguồn: Phòng Công tác Sinh viên

Văn phòng khoa Luật thông báo về việc sinh viên thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú hệ chính quy học kỳ I – Năm học 2016 – 2017 như sau:

Sinh viên xem chi tiết nội dung thông báo tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT