Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên năm cuối

Nguồn: Trạm Y tế

Văn phòng khoa Luật thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên năm cuối như sau:

Sinh viên xem chi tiết nội dung thông báo tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT