Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo về lịch sinh hoạt công dân dành cho sinh viên khóa 2013, 2014, 2015

Nguồn: Phòng Công tác Sinh viên 

Văn phòng khoa thông báo về thời gian và địa điểm sinh hoạt công dân dành cho sinh viên các khóa 2013, 2014 và 2015 như sau:

- Đối với khóa 20132014: Thời gian: Vào lúc 13g00 - 17g00 ngày 23 tháng 9 năm 2016.

- Đối với khóa 2015: Thời gian: Vào lúc 13g00 -17g00 ngày 25 tháng 9 năm 2016.

- Địa điểm sinh hoat công dân: Hội trường A, số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung sinh hoat:

+ Chuyên đề 12: Lãnh đạo khoa Luật báo cáo:

ü  Định hướng học tập, phổ biến kế hoạch học tập.

ü  Thông báo công tác sinh viên năm học 2016 – 2017.

ü  Điều chỉnh cố vấn học tập, Ban cán sự lớp, các nội dung khác của khoa, trường.

+ Chuyên đề 13: Lãnh đạo Phòng Công tác Sinh viên báo cáo:

ü  Triển khai công tác sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và một số công tác khác.

- Lưu ý:

+ Sinh viên tham gia "Tuần SHCD - SV" được cộng 05 điểm, không tham gia sẽ bị trừ 05 điểm đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016 - 2017.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

 

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT