Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đào tạo
Đề cương môn học do Khoa Luật quản lý
Nguồn: Khoa Luật

  CÁC MÔN THUỘC NHÓM KIẾN THỨC LUẬT

 

TT

Môn học

Mã môn học

Số tín chỉ

 

TC

LT

TH

 

1

Công pháp quốc tế

BLAW3301

3

3

0

 

2

Khóa luận tốt nghiệp (Luật Kinh tế)

BLAW4799

7

7

0

 

3

Kỹ thuật đàm phán và soạn thảo hợp đồng

BLAW4208

2

2

0

 

4

Kỹ thuật xây dựng văn bản

BLAW2204

2

2

0

 

5

Lịch sử nhà nước và pháp luật

BLAW1302

3

3

0

 

6

Luật cạnh tranh

BLAW4302

3

3

0

 

7

Luật dân sự 1

BLAW2304

3

3

0

 

8

Luật dân sự 2

BLAW2306

3

3

0

 

9

Luật đất đai

BLAW3304

3

3

0

 

10

Luật đầu tư

BLAW4206

2

2

0

 

11

Luật du lịch


2

2

0

 

12

Luật hành chính

BLAW2302

3

3

0

 

13

Luật hiến pháp

BLAW2301

3

3

0

 

14

Luật hình sự

 BLAW2305

3

3

0

 

15

Luật học so sánh

BLAW4201

2

2

0

 

16

Luật hôn nhân gia đình

BLAW1203

2

2

0

 

17

Luật Kinh doanh


3

3

0

 

18

Luật kinh doanh bảo hiểm

BLAW4205

2

2

0

 

19

Luật kinh doanh bất động sản

BLAW3201

2

2

0

 

20

Luật kinh tế

GLAW3201

2

2

0

 

21

Luật lao động

BLAW2301

3

3

0

 

22

Luật lao động


2

2

0

 

23

Luật môi trường

BLAW4207

2

2

0

 

24

Luật ngân hàng

BLAW2203 

2

2

0

 

25

Luật sở hữu trí tuệ

BLAW4304

3

3

0

 

26

Luật tài chính

 BLAW1205

2

2

0

 

27

Luật thuế

BLAW4308

3

3

0

 

28

Luật thương mại 1 (Pháp luật về các loại hình thương nhân)

BLAW1303

3

3

0

 

29

Luật thương mại 2  (Pháp luật về hoạt động thương mại)

BLAW3308

3

3

0

 

30

Luật thương mại 3 (Phá sản và giải quyết tranh chấp)

BLAW2202

2

2

0

 

31

Luật thương mại quốc tế

BLAW4301

3

3

0

 

32

Luật tố tụng dân sự

BLAW3302

3

3

0

 

33

Luật tố tụng hình sự

BLAW1204

2

2

0

 

34

Lý luận nhà nước và pháp luật

BLAW1301

3

3

0

 

35

Pháp luật đại cương

GLAW1201

2

2

0

 

36

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

BLAW3202

2

2

0

 

37

Pháp luật về xuất nhập khẩu

BLAW4202

2

2

0

 

38

Pháp luật về xúc tiến thương mại


2

2

0

 

39

Thực tập tốt nghiệp (Luật Kinh tế)

BLAW4399

3

0

3

 

40

Tư duy phản biện

BLAW1206

2

2

0

 

41

Tư pháp quốc tế

BLAW3305

3

3

0

 


TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT