Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo Về việc nhận tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên khóa 2015theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Nguồn: Phòng Công tác Sinh viên

Văn phòng khoa Luật thông báo Về việc nhận tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên khóa 2015theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH như sau:

Sinh viên xem chi tiết nội dung tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT