Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đội ngũ giảng viên
    DƯ NGỌC BÍCH

- Giảng viên - Tiến sĩ
- Phó trưởng Khoa Luật
- Email: bich.dn@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật thương mại
+ Tư pháp quốc tế
+ Luật Kinh tế

   TRẦN ANH TUẤN

- Giảng viên - Tiến sĩ - Luật sư
- Email: tuan.ta@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật đầu tư
+ Lịch sử nhà nước và pháp luật
+ Luật hành chính   
NGUYỄN TÚ

-
Giảng viên - Tiến sĩ
- Email: tu.n@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật cạnh tranh
+ Luật thương mại quốc tế

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

-  Giảng viên - Tiến sĩ
- Email: nhung.lth@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:

+ Luật hiến pháp

+ Phương pháp nghiên cứu Luật học

+ Kỹ thuật xây dựng văn bản

+ Pháp luật Cộng đồng ASEAN BÙI NGỌC TUYỀN

- Giảng viên chính - Thạc sĩ - Luật sư
- Email: tuyen.bn@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật thương mại
+ Luật Kinh tế/Luật Kinh doanh
+ Pháp luật đại cương


   TRẦN ANH THỤC ĐOAN

- Giảng viên - Thạc sĩ - Luật sư

- Email: doan.tat@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Lao động
+ Luật Kinh tế/Luật Kinh doanh
+ Pháp luật đại cương
+ Luật tố tụng dân sự


   NGUYỄN THỊ THÚY NGA

- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: nga.ntt@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Cạnh tranh
+ Luật Kinh tế/Luật Kinh doanh
+ Luật đầu tư   TRẦN THỊ MAI PHƯỚC

- Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: phuoc.ntm@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Lý luận Nhà nước và pháp luật
+ Luật Hiến pháp
+ Kỹ thuật xây dựng văn bản


   PHAN ĐẶNG HIẾU THUẬN

- Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: thuan.pdh@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật thương mại quốc tế
+ Luật Kinh doanh quốc tế
+ Pháp luật về xuất nhập khẩu   NGUYỄN ĐÌNH SƠN

- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: son.nd@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Hình sự
+ Luật Tố tụng hình sự
+ Lịch sử nhà nước và pháp luật


   VÕ CÔNG NHỊ

- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: nhi.vc@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Đất đai
+ Luật Kinh doanh bất động sản
+ Pháp luật đại cương

   LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

- Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: huong.ltt@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Hành chính
+ Luật tài chính 
+ Pháp luật đại cương   NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA

- Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: nghia.nd@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật học so sánh
+ Công pháp quốc tế
+ Luật La mã
+ Pháp luật đại cương   HOÀNG THỊ THƠ

- Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: tho.ht@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Dân sự 1
+ Luật Dân sự 2
+ Pháp luật đại cương   NGUYỄN THỊ CÁT TƯỜNG

- Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: tuong.ntc@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Ngân hàng
+ Pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán
+ Pháp luật đại cương

   NGUYỄN HOÀNG THỊNH

- Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: thinh.nh@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Hành chính
+ Luật Hiến pháp
+ Kỹ thuật xây dựng văn bản   NGUYỄN THỊ TÂM

- Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: tam.nt@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật thương mại
+ Luật Lao động
   PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG

- Giảng viên - Thạc sĩ

- Email: phuong.ptk@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật dân sự
+ Luật Hôn nhân và gia đình


   VÕ HƯNG MINH HIỀN

-  Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: hien.vhm@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật thuế
+ Luật Ngân hàng


   VÕ MINH ĐỨC

-  Thạc sĩ
- Email: duc.vm@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật thương mại
+ Luật Dân sự   PHẠM THANH TÚ

-  Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: tu.pt@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Lý luận nhà nước và pháp luật
+ Luật hình sự
+ Luật tố tụng hình sự
+ Pháp luật đại cương
   NGUYỄN HUỲNH ANH NHƯ

-  Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: nhu.nha@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Kinh tế

+ Luật đất đai/ Luật Môi trường

+ Pháp luật đại cương
 
NGUYỄN VŨ TRÙNG DƯƠNG

-  Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: duong.nvt@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:
+ Luật Kinh tế PHẠM HUY TIẾN

-  Giảng viên - Thạc sĩ
- Email: tien.ph@ou.edu.vn
- Môn học giảng dạy:

+ Luật hành chính
+ Pháp luật đại cương 
   
   
   
   
TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT