Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo về việc xét học bổng Vượt khó học tập và Học bổng Tiếp sức đến trường dành cho sinh viên khóa 2015 trở về trước học kỳ I năm học 2016 - 2017

Nguồn: Phòng Công tác Sinh viên

Văn phòng khoa Luật thông báo về xét học bổng Vượt khó học tập và học bổng Tiếp sức đến trường dành cho khóa 2015 trở về trước Học kỳ  I – Năm học 2016-2017 như sau:

1. Học bổng Vượt khó học tập (tại đây)

2. Học bổng Tiếp sức đến trường (tại đây)

3. Mẫu đơn xét học bổng Vượt khó học tập và Học bổng Tiếp sức đến trường.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT