Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức; Nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu khoa học sinh viên
Thông báo về việc phê duyệt đề tài sinh viên đề xuất tham gia cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” cấp trường năm học 2016 – 2017

Nguồn: Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học

Văn phòng khoa Luật thông báo về việc phê duyệt đề tài sinh viên đề xuất tham gia cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” cấp trường năm học 2016 – 2017 như sau:

1. Quyết định về việc phê duyệt đề tài sinh viên đề xuất tham gia cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” cấp trường năm học 2016 – 2017 (tại đây)

2. Danh mục đề tài sinh viên đề xuất (tại đây)

3. Giảng viên Hướng dẫn sinh viên tham dự đề tài (tại đây)

Trân trọng thông báo./.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT